Termeni si Conditii

Condiţii de utilizare
Volkswagen AG oferă serviciile de informare prezentate aici în baza prezentelor Condiţii generale de utilizare ale site-urilor web ale Volkswagen AG.

1. Observaţie conform Directivei 1999/94/CE cu privire la consumul de combustibil şi emisiile de CO2
Consumul de combustibil şi emisiile de CO2 ale unui autovehicul nu depind doar de eficienţa utilizării combustibilului prin intermediul tehnologiei autovehiculului, ci sunt influenţate şi de modul în care autovehiculul este condus şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. Informaţii cu privire la consumul oficial de combustibil şi la emisiile de CO2 oficiale pentru autoturisme noi sunt oferite în "Ghidul cu informaţii referitoare la consumul de combustibil, emisiile de CO2 şi consumul de energie electrică ale autovehiculelor noi", disponibil gratuit în toate locaţiile de vânzare ale Uniunii Europene. CO2 este gazul de seră principal responsabil pentru încălzirea globală. Valorile indicate au fost calculate conform procedeelor de măsurare specificate în versiunea aplicabilă în prezent a directivei 80/1268/CEE. Informaţiile nu se referă la un singur autovehicul şi nu sunt parte a ofertei, ci servesc exclusiv pentru compararea între diferitele tipuri de autovehicule. Mai multe informaţii cu privire la consumul oficial de combustibil şi la emisiile de CO2 oficiale pentru autoturisme noi sunt oferite în "Ghidul cu informaţii referitoare la consumul de combustibil, emisiile de CO2 şi consumul de energie electrică ale autovehiculelor noi", disponibil gratuit în toate locaţiile de vânzare ale Uniunii Europene.

2. Furnizarea de servicii de informare şi asigurări conexe
Informaţiile din aceste pagini de internet au fost determinate cu atenţie de Volkswagen AG şi sunt disponibile anual în proporţie de 97,5%. Informaţiile oferite pe aceste pagini de internet servesc doar scopului de informare şi nu au caracter juridic obligatoriu. Volkswagen AG nu oferă niciun fel de garanţie cu privire la rezultatele ce pot fi obţinute utilizând informaţiile oferite, în special cu privire la acurateţe, coerenţă şi caracterul complet, sau în privinţa modului în care calitatea informaţiilor vă satisface nevoile şi dorinţele. Orice informaţie prezentată pe paginile de internet ale Volkswagen AG cu privire la autovehiculele trebuie considerată a fi o aproximare reprezentativă. Informaţiile oferite sunt supuse modificărilor în privinţa design-ului şi a disponibilităţii, a condiţiilor şi termenilor de vânzare a maşinilor noi şi modificărilor de preţ. Informaţiile cu privire la preţuri şi dotări standard şi cele cu privire la prevederile legale, juridice şi de impozitare, precum şi la efectele acestora, sunt valabile doar pentru Republica Federală Germania. Anumite imagini prezentate aici includ şi dotări suplimentare, disponibile contra cost şi care nu fac parte din dotarea standard. Anumite informaţii oferite în asociere cu aceste servicii reflectă opiniile managementului Volkswagen. În cazul în care astfel de informaţii se referă la trend-uri, evenimente şi circumstanţe viitoare, acest fapt este, de regulă, indicat prin utilizarea cuvintelor precum "aşteptare", "plan", "intenţie" sau alte asemenea. Având în vedere că evoluţiile viitoare sunt supuse variaţiilor şi unor factori imprevizibili, nu se poate oferi niciun fel de garanţie cu privire la acurateţea unor astfel de declaraţii cu privire la trend-uri, evenimente sau circumstanţe viitoare. Management-ul va actualiza astfel de declaraţii după cum consideră necesar. Piaţa acţiunilor şi datele, preţurile, noutăţile şi indicii economici, informaţiile generale cu privire la piaţă etc. oferite sunt furnizate exclusiv ca sursă de informare pentru vizitatorii paginilor de internet ale Volkswagen AG şi nu reprezintă recomandări de investiţie sau altă formă de consiliere. În cazul în care paginile de internet prezintă recomandări ale analiştilor, Volkswagen AG nu oferă garanţii ale eficienţei acestora, mai ales în ceea ce priveşte acurateţea şi caracterul complet al estimărilor şi concluziilor referitoare la acestea. Vă rugăm să verificaţi toate informaţiile înainte de a le folosi în orice fel. Informaţii ferme pot fi oferite doar ca răspuns la solicitări concrete.

3. Servicii speciale de informare
Vă rugăm să aveţi în vedere că anumite servicii de informare şi de comunicare accesibile prin portale ale paginilor de internet ale Volkswagen AG se supun, suplimentar, condiţiilor de utilizare ale portalelor în cauză.

4. Servicii oferite de parteneri
Anumite servicii de informare sunt furnizate de către partenerii noștri. Vă rugăm să aveţi în vedere că pentru aceste servicii se aplică termenii comerciali ai partenerilor noștri. Site-urile partenerilor noștri sunt preluate de către Volkswagen AG, dar noi nu autorizăm și nici nu garantăm conținutul lor. Volkswagen AG nu este responsabil de acest conținut. Acești furnizori nu sunt agenți delegați ai Volkswagen AG și nu li se aplică principiul subordonării.

5. Links to third-party websites
Paginile web ale Volkswagen AG conțin link-uri către alte pagini web, administrate de terțe părți. Volkswagen AG nu îşi asumă conţinutul site-urilor terțelor părți puse la dispoziție prin intermediul acestor link-uri și nu este responsabil de conținutul acestora.

6. Utilizarea permisibilă a serviciilor
În timpul utilizării site-ului, trebuie să respectaţi drepturile de autor, logo-urile, mărcile înregistrate și orice alte drepturi de proprietate ale unor terțe parți. De exemplu, toate site-urile web ale Volkswagen AG, inclusiv toate imaginile, muzica și mărcile, precum “Volkswagen” și “Golf” sunt protejate prin lege. Aceasta este valabil în cazul drepturilor de autor ale tuturor companiilor noastre din Grupul Volkswagen şi ale partenerilor noştri. Aceste site-uri web și aceste condiţii de utilizare nu trebuie interpretate în sensul că Volkswagen AG ar acorda vreo licenţă sau vreun alt drept de proprietate din cele deținute de Volkswagen AG. Utilizatorului îi este interzisă orice utilizare necorespunzătoare a Platformei şi mai ales nu trebuie să eludeze vreo măsură de securitate a platformei, sau să utilizeze dispozitive, sau să vreo aplicație care poate duce la daune ale sistemelor Volkswagen AG sau le poate face să funcționeze defectuos, mai ales ca rezultat al modificărilor structurii fizice sau logice a serverelor rețelei Volkswagen AG sau a altor rețele sau să integreze aceste servicii de informare, în totalitate sau parțial, în alte pagini pe internet, indiferent că acestea sunt particulare sau comerciale sau să utilizeze serviciile în scopuri comerciale.

7. Acceptarea cookie-urilor
Atunci când vizitați paginile noastre web, Volkswagen AG plasează cookie-uri. Prin intermediul setărilor computerului dumneavoastră (de obicei în browser-ul dumneavoastră Web, cum ar fi Internet Explorer; pentru mai multe detalii vă rugăm să citiți secțiunea de Cerințe Tehnice), dumneavoastră puteți determina gradul în care cookie-urile sunt acceptate sau blocate.
Dacă browser-ul este setat să accepte cookie-urile , Volkswagen AG porneşte de la premisa că sunteți de acord ca aceste cookie-uri să fie plasate în computerul dumneavoastră. În ceea ce privește protecția datelor, vă rugăm să citiți Declarația pentru protecția datelor.

8. Link-uri către paginile web ale Volkswagen AG
Este permisă plasarea de hyperlink-uri către paginile web ale Volkswagen, ca de exemplu www.volkswagen.de, dacă link-ul conduce la o reîncărcare absolut nouă a paginii către care duce, fără ca pagina-ţintă să fie poziţionată într-un frame şi dacă Volkswagen AG este informată în decurs de 24 de ore de la plasarea link-ului, printr-un e-mail la adresa links@Volkswagen-online.de. De asemenea, hyperlink-ul trebuie să poată fi clar identificat ca atare, prin utilizarea expresiei "Link către Volkswagen AG" sau a denumirii paginii respective a Volkswagen AG către care se face legătura, în combinaţie cu expresia "Link spre Volkswagen AG". Link-urile care nu se conformează acestei reguli necesită aprobarea Volkswagen AG înaintea plasării. Volkswagen AG își rezervă dreptul de a interzice plasarea link-urilor, chiar dacă acestea corespund regulilor de mai sus.

9. Răspundere
Volkswagen AG acceptă responsabilitatea pentru abuzurile intenționate sau neglijență gravă, potrivit Legii germane privind Răspunderea asupra produsului și pentru garanțiile exprese acordate de Volkswagen AG. În cazul unei neglijenţe din culpă uşoară a Volkswagen AG, aceasta va fi considerată responsabilă doar pentru încălcarea unei obligații contractuale esenţiale, iar în acest caz valoarea totală a daunelor se limitează la pierderi previzibile.

10. Securitatea în transmiterea mesajelor către Volkswagen AG
Având în vedere structura tehnică a internetului, dacă doriți să transmiteți un e-mail de pe contul dumneavoastră privat de e-mail, către Volkswagen AG, trebuie să vă luați propriile măsuri de securitate, pentru a menține confidențialitatea și integritatea conținutului mesajelor dumneavoastră, utilizând, de exemplu, un software de criptare standard, disponibil în comerț.

Dacă doriți să transmiteți un e-mail direct din secţiunea de contact Volkswagen AG, trebuie să aveţi în vedere că datele dumneavoastră vor fi transmise fără nicio criptare și astfel nu poate fi oferită nici o garanție în privința confidențialității și integrității conținutului e-mail-urilor dumneavoastră.

11. Modificarea serviciilor şi a termenilor de utilizare
Volkswagen AG își rezervă dreptul de a extinde sau de a reduce serviciile furnizate, sau de a le modifica funcționalitatea, în întregime sau parțial, în orice moment. Mai ales datorită dezvoltării rapide a internetului, este necesar să modificăm din când în când prezenţii termeni de utilizare. În acest sens, vă rugăm să aveţi mereu în vedere versiunea actuală a termenilor de utilizare.

12. Legislaţia valabilă
Utilizarea serviciilor și prezentele Condiții de Utilizare sunt supuse legilor germane, cu excepția conflictului dintre dispozițiile legale incluse în acestea.

Declaraţie privind protecţia datelor

Ne bucurăm că ne vizitaţi site-urile web şi vă mulţumim pentru interesul pe care îl arătaţi faţă de compania noastră, produsele şi paginile noastre web. Protecţia datelor dumneavoastră private atunci când utilizaţi site-urile noastre este deosebit de importantă pentru noi. Acesta este motivul pentru care vă rugăm să aveţi în vedere următoarele informaţii:

1. Colectare date anonime
În mod general, puteţi vizita site-urile Volkswagen AG fără a ne informa cu privire la cine sunteţi. Noi primim doar informaţii cu privire la numele furnizorului de servicii de internet, site-ul de la care vă conectaţi la site-ul nostru precum şi paginile din site pe care le vizitaţi. Aceste informaţii sunt evaluate în scopuri statistice. Ca utilizator individual veţi rămâne anonim.

2. Prelevare şi procesare date cu caracter personal
Datele cu caracter personal vor fi colectate doar atunci când dumneavoastră ne furnizaţi această informaţie, de exemplu, în cazul în care încheiem un acord, participaţi la un sondaj sau vă înregistraţi pentru servicii personalizate. În contextul serviciilor personalizate Volkswagen, informaţiile dumneavoastră de înregistrare, condiţionate de acordul dumneavoastră, vor fi prelucrate în scopuri de publicitate şi de cercetare de piaţă precum şi pentru personalizarea serviciilor electronice. Mai mult, pe baza consimţământului dumneavoastră, informaţiile accesate de dumneavoastră în urma vizitei pe portalurile Volkswagen vor fi utilizate pentru a crea un profil de utilizator în scopul de a vă furniza promoţii de vânzări adaptate în mod individual. Aceste informații vor fi transmise într-o formă criptată în scopul de a ajuta la prevenirea deturnării informaţiilor de către terţe părţi. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în Republica Federală Germania.

3. Utilizarea şi difuzarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate de la site-urile Volkswagen AG pentru care nu v-aţi dat acordul vor fi utilizate numai pentru încheierea unui contract şi pentru prelucrarea întrebărilor dumneavoastră. Suplimentar, dacă aţi fost de acord, datele dumneavoastră vor fi utilizate şi în scopuri publicitare sau de cercetare a pieţei, precum şi la personalizarea serviciilor electronice. Utilizarea datelor dumneavoastră pentru promoţii de vânzări adaptate în mod individual va fi de asemenea efectuată doar în cazul în care v-aţi dat acordul în prealabil.

Consimţământul dumneavoastră pentru utilizarea informaţiilor dumneavoastră pentru scopurile menţionate mai sus poate presupune, de asemenea, transmiterea informaţiilor către companiile din cadrul Grupului Volkswagen şi către partenerii Volkswagen (dealeri şi service-uri) selectaţi de dumneavoastră. Nu va exista niciun fel de difuzare către terţe părţi. Aveţi posibilitatea, bineînţeles, de a vă retrage oricând consimţământul, cu efect imediat. În cazul în care aveţi întrebări suplimentare cu privire la protecţia datelor la Volkswagen vă rugăm să consultaţi secţiunea FAQ (Frequently Asked Questions – Întrebări frecvente). Mai mult, puteţi primi informaţii cu privire la datele dumneavoastră şi puteţi face sugestii în orice moment prin intermediul email-ului sau scriind la următoarea adresă:

Reprezentant Protecţia Datelor Volkswagen AG
Volkswagen AG
Brieffach 1886/1
38436 Wolfsburg

datenschutz@volkswagen.de